ประสานความร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน

3​ สิงหาคม​ 2566​ การประชุมคณะกรรมการ​สถานศึกษา​ขั้นพื้นฐาน​ 3/2566​