ประวัติส่วนตัว

ผลงาน

 • ระดับเหรียญทอง อับดับที่ 10การแข่งขันประติมากรรมนูนสูง ระดับชั้นป.4-6งานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่70 ปีการศึกษา 2565 
 • ระดับเหรียญทอง อับดับที่ 10การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ระดับชั้นป.1-3งานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่70 ปีการศึกษา 2565
 • ผ่านการประเมินโรงเรียนอีโคสคูล (EcoSchool)ระดับต้น ปี2566-2569
 • Toggle Content
 • รับโล่เกียรติยศ รางวัลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562 ประเภทการพัฒนาผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)สูงสุด สถานศึกษาขนาดเล็ก ชั้นประถมศึกษาปีที่6คะแนนรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ อันดับ 1
 • รับใบประกาศเกียรติคุณ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562 ประเภทการพัฒนาผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)สูงสุด สถานศึกษาขนาดเล็ก

  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ อันดับที่ 2

 • รับใบประกาศเกียรติคุณ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562 ประเภทการพัฒนาผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)สูงสุด สถานศึกษาขนาดเล็ก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) อันดับที่ 1  
 • รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเทเบิลเทนนิส (ประถมหญิง)กีฬากลุ่มโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม
 • รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันแบดมินตัน (ประถมหญิง)

  กีฬากลุ่มโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม

 • รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันวิ่ง 200 เมตร (ประถมหญิง)

  กีฬากลุ่มโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม

 • รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันเทเบิลเทนนิส(ประถมชาย)

  กีฬากลุ่มโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม

 • รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันเซปักตะกร้อ(ประถมชาย)

  กีฬากลุ่มโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม

 • รางวัลรองชนะเลิศ ขบวนพาเหรดโรงเรียนขนาดเล็ก

  กีฬากลุ่มโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม

 • รางวัลรองชนะเลิศ กองเชียร์โรงเรียนขนาดเล็ก

  กีฬากลุ่มโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม

 • รางวัลชมเชย

  การประกวดกระทงใบตองเล็กงานวันลอยกระทง ประจำปี 2562

 • รางวัลเหรียญทอง

  การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu speech) ป.1-3

 • รางวัลเหรียญทองการแข่งขันประติมากรรม ป.4-6

 • รางวัลเหรียญทองการแข่งขันการขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-6

 • รางวัลเหรียญทองการแข่งขันประติมากรรม ป.1-3

 • รางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขันคณิตคิดเร็ว ป.4-6

 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับประถมศึกษาการประกวดวาดภาพเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลประเทศไทย จังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2561
 • รางวัลชมเชย ระดับประถมศึกษา

  การประกวดวาดภาพเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลประเทศไทย จังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2561

 • รับรางวัลครูดีเด่นเพชรประทีป
 • รางวัลครูผู้สอนดีเด่น  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์